Aeros Sensor

Zet een nieuwe stap naar een gezond binnenklimaat!

Hoe schoon is de lucht die u inademt?

Gemiddeld brengen we 85% van onze tijd binnen door. De lucht die we daar inademen, is vaak minder schoon dan de lucht buiten. Zuivere lucht zorgt voor een hoger concentratievermogen en energieniveau en verbetert de gezondheid.

Bovendien geeft zuivere lucht minder kans op allergische reacties, huidproblemen en eventuele toename van longaandoeningen. Wilt u weten hoe schoon uw binnenklimaat is? De oplossing is de in Nederland ontwikkelde Aeros plug-en-play sensor met bijbehorende app.

Meten is weten!

Totale controle over het binnenklimaat!

De Aeros meet elke seconde de belangrijkste parameters van het binnenklimaat, zoals CO₂ en fijnstof en maakt u bewust van uw leef-en werkomgeving. De Aeros meet zo precies, dat hij zelfs aerosolen kan detecteren.

De bijbehorende app biedt u real-time inzicht hoe comfortabel en gezond de luchtkwaliteit is en geeft u meldingen bij het bereiken van grenswaarden.

De Aeros meet de exacte luchtkwaliteit

Dat helpt u om het binnenklimaat duurzamer en energie-efficiënter te maken. De geavanceerde sensor bevat zeer hoogwaardige elektronica die real-time en op de seconde nauwkeurig de vijf belangrijkste parameters van het binnenklimaat weergeeft: temperatuur, relatieve vochtigheid, CO₂ (koolstofdioxide), TVOC (vluchtige organische stoffen) en fijnstof.

De Aeros levert een positieve bijdrage aan het realiseren van diverse gebouwnormen en verzamelde data kunnen ingezet worden voor verduurzaming en optimalisatie van het binnenklimaat.

Met de Aeros heeft u inzicht in deze 5 parameters

 • Temperatuur : Een maat voor hoe warm of koud de lucht is. De ideale temperatuur ligt tussen de 19 en 24 graden.
 • Relatieve vochtigheid: De verhouding tussen wat er aan waterdamp in lucht aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen. Een percentage tussen de 40%- 60% is ideaal. Een te hoge vochtigheid kan zorgen voor schimmelvorming. Een te lage vochtigheid is ongunstig voor de conditie van slijmvliezen, ogen, neus en keel. Ook kan het leiden tot verminderde weerstand tegen infecties.
 • C02 : Koolstofdioxide(CO₂) is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Het CO₂ gehalte wordt uitgedrukt in PPM (parts per million). Een teveel aan CO₂ verdringt de zuurstofopname in ons lichaam. Het gevolg is dat het lichaam overschakelt op een lager energieverbruik, wat leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies. Ideale concentratie CO₂ in de lucht is 400 tot 800 ppm en de grenswaarde is gesteld op 1200 ppm.
 • TVOC : Verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen. Deze chemicaliën komen andere voor in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en verf. Kortdurende blootstelling veroorzaakt irritatie van ogen en slijmvliezen. Bij hoge concentraties zijn gezondheidseffecten op organen niet uit te sluiten. Ideaal is een waarde onder 500 PPB (parts per billion). Waarden boven 1000 PPB moet worden voorkomen.
 • Fijnstof : Verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Het is onzichtbaar voor het blote oog. Bijna alle menselijke activiteiten leveren fijnstof op, denk aan koken en auto rijden. Hoe kleiner het deeltje is, des te schadelijker voor de gezondheid. Onder PM 1 (particulate matter) spreek je van ultrafijnstof. Ultrafijnstof komt in de longen terecht en is extra schadelijk voor kinderen en volwassenen met longaandoeningen. De standaarden van de WHO voor fijnstof zijn PM 10 en PM 2.5 en hebben een grenswaarde van respectievelijk 50 uq (micrometer ) m3 en 25 ug m3.

Kenmerken van de Aeros

 • Sensor meet vier fijnstofkanalen – van PM 0.3 tot PM 10
 • Automatische kalibratie en updates
 • Modulaire opbouw
 • 802.11b/g/n (2.4 GHz) WiFi-verbinding
 • Eenvoudige zelfmontage
 • Inclusief voedingsadapter
 • Twee jaar garantie
 • Uitgerust met API voor apparatuur-aansturing
 • € 399,- excl. btw

Aerosolen

De Aeros meet zó gedetailleerd dat hij zelfs aerosolen detecteert. Aangenomen wordt dat virussen, zoals COVID-19 en influenza, aerosolen gebruiken als transportmiddel.

De aanwezigheid van een hoge concentratie aerosolen verhoogt de kans op een mogelijk gezondheidsrisico. De Aeros geeft direct aan welke actie(s) u kunt ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

“Het ideale binnenklimaat: het hoogste comfort in combinatie met de minst mogelijke vervuiling.”